စျေးနှုန်းတွက်ချက်မှု

စုစုပေါင်း : Ks35,000.00

စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေ : Ks35,000.00