စျေးနှုန်းတွက်ချက်မှု

Silk Satin
RED ,BLUE - (Tueday)NAVYBLUE - (Wednesday)AQUABLUE - (Thursday)PINK - (Friday)GREEN - (Saturday)PURPLE - (Sunday)
BLACK - (Monday)
RED ,BLUE - (Tueday)
NAVYBLUE - (Wednesday)
AQUABLUE - (Thursday)
PINK - (Friday)
GREEN - (Saturday)
PURPLE - (Sunday)
စုစုပေါင်း : Ks 20,000.00

စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေ : Ks 20,000.00