စျေးနှုန်းတွက်ချက်မှု

Silk Crepe Satin
DeepPink Color ( FX-101819)PeachPuff Color ( FX-101119)
Aqua Color ( FX-101019)
DeepPink Color ( FX-101819)
PeachPuff Color ( FX-101119)
စုစုပေါင်း : Ks 35,000.00

စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေ : Ks 35,000.00