စျေးနှုန်းတွက်ချက်မှု

Silk Crepe Satin
Gray Color (FX - 101619)Red Color (FX - 101719)
Cream Color (FX - 101519)
Gray Color (FX - 101619)
Red Color (FX - 101719)
စုစုပေါင်း : Ks 28,000.00 Ks 26,600.00

စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေ : Ks 26,600.00